03 març 2022

Preinscripció curs 2022-2023

El Departament d’Educació ha posat en funcionament el web preinscripcio.gencat.cat amb l’objectiu d’acompanyar-vos millor durant el procés de preinscripció 2022-2023 als ensenyaments obligatoris. Aquest espai us donarà suport en la tramitació telemàtica, us guiaran pas a pas durant tot el procés de preinscripció. S’inclouen podcast, vídeos, i preguntes més freqüents. D’aquesta manera es dóna resposta als dubtes que es plantegen les famílies més sovint a l’hora de formalitzar la preinscripció dels seus fills i filles. A més, incorpora al menú superior un botó de traducció automàtica que permet navegar per tot el web en català, castellà, occità-aranès, anglès, francès, italià, portuguès i alemany.

A continuació trobareu uns vídeos que podeu visualitzar i que us guiaran per emplenar la sol·licitud, un tràmit digital. Tot i que teniu dues maneres de fer aquest tràmit, es recomana fer la sol·licitud electrònica (només necessiteu una identificació digital com l’idcat mòbil).

També trobareu un butlletí Infoescola, edició especial de la preinscripció escolar, que inclou les novetats per al curs 2022-2023 i tot allò que les famílies cal que tinguin en compte: tria de centre, sistema de puntuacions, com emplenar la sol·licitud, etc. Així mateix, us animem a difondre el butlletí entre les famílies, les quals s’hi poden subscriure mitjançant aquest enllaç.

Reuneix tota la documentació identificativa (llibre de família i DNI o NIE del pare/mare/tutor/tutora). Cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Tots els infants que han estat matriculats en una llar d’infants o en una escola bressol a Catalunya a partir del curs 2021-2022 tenen assignat un codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya, el RALC. Consulta l’identificador de l’alumne/a

 

El procés de preinscripció escolar s’inicia a principis de març i acaba amb la formalització de la matrícula, a finals de juny.
 
Durant tot aquest temps hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que hauràs de tenir presents, ja que determinen l’assignació final de places als centres educatius.
 
Del 15 al 24 de març de 2022: presentació de sol·licituds
22 i 23 de març de 2022: presentació de documentació
21 d’abril de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
Del 22 al 28 d’abril de 2022: presentació de reclamacions
3 de maig de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
9 de maig de 2022: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
11 de maig de 2022: publicació de la llista ordenada
Del 27 de maig a l’1 de juny de 2022: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
9 de juny de 2022: oferta final de places escolars
10 de juny de 2022: llista d’alumnes admesos i llista d’espera.
 Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.
Del 21 al 29 de juny de 2022 (ambdós inclosos): Període de matrícula per als alumnes preinscrits, amb plaça assignada al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària.