04 març 2022

Procés de selecció Direcció Escola

Benvolgudes famílies,

Un cop finalitzat el termini per presentar candidatura a la direcció de l’escola, us fem saber que només hi ha hagut una candidatura presentada per l’actual equip directiu. Tal i com marca la normativa, s’ha constituït una comissió de selecció integrada per tres representants de l’Administració (la inspectora, un director/a en actiu i un representant de l’Administració local designat per l’ajuntament); tres membres del Consell Escolar que no formin part del professorat; tres persones d’entre el professorat del centre elegits, per votació pel claustre.

Un cop realitzades les votacions corresponents la comissió de selecció queda constituïda de la següent manera:

Representants de l’Administració:  Emma Terradellas Rodriguez, un/a director/a, un/a representant de l’Administració local.

Membres del consell escolar: Joan Coma Roura, Meritxell Vall Vernis, Marta Pintó Vilanova

Persones d’entre el professorat: Sara Farrarons Currius, Pilar Salvans Martin, Marta Vilà Bou, (suplent David Castany Ayats)

Us anirem informant.

Salutacions,

Equip Directiu