JUNTA DE L’AFA ANDERSEN curs 2017-2018


President: Vicent Pastor
Secretaria: Eva Estellé
Tresoreria: Albert Marsol
Vocals: Jordi Bagaria, Toni Arrebola, Laura Riera, Eva Trepat, Elisenda Chueca, Marta Prat, Meritxell Torrent, Helena Vilamala, Maria Jesús Bravo, Gerard Torrent, Sílvia Mora, Lluís Rovira, Eulàlia Grau, Sandra Esteve, Montse Garcia, Joan Coma.

Adreça de contacte: afa@andersen.cat

 

COMISSIONS DE TREBALL


 

Festes


Vicent Pastor, Meritxell Torrent, Laura Riera, Jordi Bagaria, Helena Vilamala, Albert Marsol

Funció:
Organitzar totes les festes i activitats lúdiques per fer en família dins l’escola.

Aconseguir que totes les famílies de l’escola es sentin part d’aquestes activitats.

 

Escola de famílies i inclusió


Vicent Pastor, Eva Estellé, M. Jesús Bravo, Gerard Torrent, Marta Prat, Elisenda Chueca

Funció:
Crear espais comuns de reflexió, aprenentatge i diversió dins l’escola: cursos, tallers, xerrades, activitats lúdiques…

Col·laborar en l’organització de les activitats de l’Escola de pares i mares de Vic, conjuntament amb les AFA i l’Ajuntament de Vic.

Funció:
Vetllar per tal que totes les accions de l’AFA tinguin en compte la cohesió social entre tota la comunitat educativa

 

Comunicació


Laura Riera, Eulàlia Grau, Eva Trepat, Toni Arrebola

Funció:
Vetllar per tal que la comunicació entre la junta de l’AFA i les famílies de l’escola sigui el més fluida possible.

Fer difusió dels actes que organitza l’AFA.

Participar en l’actualització del web de l’escola (agenda, fotos, vídeos, etc).

Fer ús de diferents canals per facilitar l’accés a la informació a les famílies de l’escola.

 

Econòmica


Albert Marsol, Vicent Pastor.

Funció:
S’encarrega de la tresoreria de l’AFA: vetllar perquè les activitats que organitza l’AFA s’autofinanciin i estar pendent de les subvencions i ajudes.

 

Extraescolars


Marta Prat, Elisenda Chueca.

Funció:
Organitzar i gestionar les activitats extraescolars esportives que es porten a terme a les instal·lacions de l’escola: futbol, funky, basquet, patinatge, psicomotricitat…

 

Menjador


Meritxell Torrent, Eva Trepat, Sílvia Mora

Funció:
Seguiment i estudi de la viabilitat del projecte servim-nos. Millorar comunicació entre monitors i famílies.

Revisar menús i qualitat del menjar i els berenars. Seguiment del fons de romanent per futures inversions a la cuina de l’escola.

Revisar i modificar si cal les activitats del migdia.

 

Comissió pati


Eva Estellé, Helena Vilamala, Vicent Pastor, Jordi Bagaria, Lluís Rovira, David Segalés, Anna Rovira, Sandra Esteve.

Funció:
Replantejament de l’organització actual dels patis i desenvolupament de pla a llarg termini per a la millora.

 

Comissió escola verda


Jordi Bagaria, Eva Estellé

Funció:
Organitzar activitats i promoure l’ecologia a l’escola.

 

Comissió TIC TAC


Toni Arrebola, Eva Trepat, Eulàlia Grau

Funció:
Aportar els coneixements i recursos tècnics necessaris per les diverses activitats de l’AFA.

Organització de l’scratch day.