L’AFA és l’associació de totes les famílies que portem els fills a aquesta escola. La finalitat de l’AFA és sobretot, donar suport a les tasques educatives i organitzar activitats que serveixin per apropar-nos i implicar-nos més dins la comunitat educativa.
El màxim òrgan de l’AFA és l’Assemblea General, en què, de manera ordinària, es reuneixen totes les famílies de l’escola un cop cada any, a principi del curs. Si convé, es convoca de manera extraordinària. El que es fa a l’assemblea és aprovar l’acta del curs anterior, els pressupostos, exposar quins són els objectius que es pretenen assolir i informar de manera general de les activitats previstes per a l’any en curs.
La Junta és l’òrgan “executiu” de l’AFA. Les persones que en formem part  ens repartim les diferents àrees o Comissions.

Les reunions de la junta de l’AFA són obertes a la participació de tothom que ho desitgi; generalment es fan el primer dimecres de cada mes, a les nou del vespre. Us convidem a participar-hi. Necessitem la vostra col·laboració, ja sigui participant directament en el funcionament de l’AFA, o fent-nos arribar qualsevol mena de dubte, queixa o suggeriment i, és clar, participant en les activitats que s’organitzen.