1.  Qui es pot fer de l’Associació d’Amics de l’Andersen?L’associació està oberta a tothom, sense restriccions.En principi vol aglutinar pares i avis d’alumnes i d’ex-alumnes, ex-alumnes, mestres i ex-mestres que se sentin vinculats a l’Escola Andersen, que s’identifiquin amb el projecte d’escola i que pensin que poden aportar mitjans o coneixements per a les generacions d’alumnes actuals.
  2. Per què es necessiten aportacions addicionals a les quotes establertes?Perquè hi ha un dèficit en les aportacions a l’AMPA.Darrerament, com és sabut, el nombre de persones amb manca de recursos econòmics ha augmentat dramàticament i això s’ha traduït en una reducció important de l’aportació econòmica a l’AMPA. Per agreujar la situació, les beques d’ajuda que les administracions convocaven periòdicament no han estat convocades per al proper curs. Això fa que els serveis bàsics que cobreixen les aportacions de l’AMPA siguin deficitaris.
  3. Qui es beneficia de l’activitat de l’associació?Tots els alumnes que estan escolaritzats en aquest moment a l’escola, sense distincions.Tenint en compte que els serveis bàsics de l’escola (com llibres, sortides i material escolar) estan socialitzats, els mitjans aportats a aquests serveis afecten a tots els alumnes per igual. Per exemple: si no hi ha prou diners per a llibres, es comparteixen els que hi ha i cap nen es queda sense.
  4. Quins criteris se segueixen per repartir els diners?Segons les necessitats de l’escola.Els diners que recapta l’associació per mitjà de les campanyes solidàries i del cobrament de quotes anuals als socis s’utilitzen per acomplir els objectius establerts en les campanyes, que s’expliquen i es detallen en cada cas. Aquests objectius els estableix l’Associació basant-se en les necessitats expressades pel consell escolar i en el criteri propi. El destí dels diners i els criteris seguits en qualsevol repartiment s’exposaran de forma clara i transparent a la web de l’associació.
  5. Qui gestiona el repartiment dels diners?El repartiment dels diners recaptats el gestiona l’Associació amb l’assessorament d’una comissió de repartiment que estarà formada per un membre dels serveis socials de l’Ajuntament de Vic, un mestre de l’escola, un membre de l’Associació i un membre de l’AMPA.
  6. Desgraven fiscalment les aportacions fetes a l’associació?De moment, no. En el futur, si.Per tal que les donacions fetes a la nostra associació generin dret de deducció als nostres donants, caldrà que se’ns declari com a associació d’utilitat pública (llei 1/2002) i que acomplim els criteris fiscals que requereix l’Agència Tributària per ser una entitat sense ànim de lucre (llei 49/2002). Això requereix un temps d’espera mínim de 2 anys, però esperem superar aquests tràmits satisfactòriament una vegada passat aquest temps.
  7. Així és una associació que es dedica exclusivament a la recaptació de diners per ajudar l’escola?No exclusivament.L’objectiu és mantenir i millorar la qualitat de l’educació a l’escola i, en aquests moments, els ajuts econòmics són essencials per mantenir allò assolit amb anys d’esforç. Un cop establerta la xarxa d’amics, ens proposem també que s’estableixin nous modes d’intercanvi de coneixement i que se’n beneficiïn no només els alumnes actuals de l’escola sinó tots els membres de la xarxa.
  8. Quina diferència hi ha entre l’AMPA i l’Associació d’Amics?Són dues organitzacions diferents que es complementen.L’AMPA dóna suport a les tasques educatives i organitza activitats que serveixen per apropar i implicar les mares i els pares dels alumnes actuals dins la comunitat educativa. En canvi, la finalitat de l’Associació d’Amics és donar suport econòmic al projecte educatiu de l’escola, sense interferir en les decisions que pertoquen a l’AMPA, al Consell Escolar o a la mateixa escola. A diferència de l’AMPA, l’Associació d’Amics agrupa persones relacionades amb l’escola en qualsevol període de la seva història.