AMICS DE L’ANDERSEN és una associació que té com a finalitat donar suport al projecte educatiu de l’escola Andersen, la línia pedagògica de la qual deixa ben clar que tots els alumnes tenen dret a disposar de llibres i material escolar, i a participar en totes les activitats i sortides.

L’associació AMICS DE L’ANDERSEN ha nascut amb l’ànim de contrarestar la tendència política, econòmica i social actual de reducció dràstica de beques i ajudes, que condueixen a garantir només l’escolarització pública, però no l’educació pública de qualitat. Tenim clar que assegurar la igualtat d’oportunitats és el puntal per a una societat justa i volem contribuir a aconseguir allò que s’expressa en el punt 1 de l’article 21 de l’Estatut de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès públic que garanteixi aquests drets”.

L’associació pretén funcionar, de forma independent de l’AMPA i de l’Escola, com a plataforma d’una xarxa de solidaritat i mecenatge, per intentar recaptar i gestionar de forma justa recursos econòmics. Els recursos recaptats es destinaran bàsicament a llibres, material escolar, activitats i sortides. Els beneficiaris seran sempre els alumnes de l’escola. La priorització del destí dels recursos serà sempre d’acord amb el Consell Escolar i l’AMPA, i comptarà amb l’assessorament extern dels serveis socials de l’Ajuntament de Vic.