El nostre model d’escola considera que l’alumne i la seva educació són el motiu de totes les actuacions. En un ambient d’afecte, respecte mutu i amb un ensenyament dinàmic, innovador, científic, flexible i arrelat al medi, vol que, posant els mitjans i esforços necessaris, tots els seus alumnes arribin a tenir capacitat per pensar, raonar, ser responsables, crítics, autònoms, compromesos, creatius i receptius amb les diferències. En definitiva, que siguin el màxim de bones persones, feliços, savis i oberts a aprendre constantment.
La nostra escola entén que el sistema pedagògic és dinàmic i que cal la formació constant dels mestres i la revisió de metodologies. Per això es promou la participació en diferents Plans d’Innovació i l’aplicació de projectes de millora.

Actualment disposem dels següents projectes i plans d’innovació.

Reglament de convivència.

Projecte lingüístic.

Pla Estratègic d’Autonomia de Centres.

Pla d’Educació Ambiental (escola verda).

Pla de Llengües Estrangeres.

Pla d’Impuls a la Lectura.

Projecte de treball per ambients i documentació a Educació Infantil.

Conveni amb l’Escola de Música de Vic.

Projecte de millora de la competència lectora a les escoles de Vic.