JUNTA DE L’AMPA ANDERSEN curs 2017-2018


President: Jordi Boades
Vice-president: Josep Perarnau
Secretari: Jordi Bagaria
Sots-secretari: Miquel Frasquet
Tresorera: Marta Canadell
Vocals: Montse Bosch, Ariel Cavilli, Núria Homs, Núria Oliver, Vicent Pastor, Ignasi Pla, Laura Riera, Jordi Sala, Eva Trepat, Laura Cesari, Elisenda Chueca, Elisabet Manlleu, Marta Prat, Clara Vila.

Adreça de contacte: ampa@andersen.cat