CURS 2020-2021


EQUIP DIRECTIU

Direcció: Marta Vilà
Cap d’Estudis: Bego Ramirez
Secretària: Marta Pladevall

SECRETARIA

Administració: Rosa Pou
Secretària AMPA: Dolors Comas
Consergeria: Amadeu Bosch

DISTRIBUCIÓ MESTRES CURS 2019_20