CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA ANDERSEN 2017/2018


Direcció: Marta Vilà
Cap d’estudis: Elisabet Franquesa
Secretària:  Marta Pladevall
Representants pares: Jordi Collet, Marta Faja,  Núria Gil, Jordi Pamplona,  David Reifs.
Representants mestres:Dolors Fontarnau, Rosa Garcia, Laura Ordeig, Joan Ramon Puntí, Bego Ramírez, Clara Seguranyes.
Representant AMPA: Jordi Boadas
Representant Ajuntament: Àlvar Solà
Representant PAS: Rosa Pou

Correu electrònic: consellescolar@andersen.cat