EQUIP DIRECTIU  CURS 16/17


Directora: Marta Vilà
Cap d’estudis: Elisabet Franquesa
Secretària: Marta Pladevall
Equip de Coordinadors: Judit Santanach, Mª Àngels Costa, Rosa Garcia, Pili Canal