La nostra escola és un centre públic d’Educació Infantil i Primària que es manifesta com a catalana, laica, inclusiva i plural.
L’Andersen vol ser una escola pública de qualitat, innovadora, compensadora de desigualtats, amb un grau d’autonomia que fomenti la participació i la responsabilitat compartida.
El nostre centre vol potenciar valors democràtics  importants com la solidaritat, la cooperació, l’acceptació dels altres, el diàleg, la capacitat de comunicació, l’esperit crític i creatiu, l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats, l’esforç personal, la defensa dels drets humans, i el saber ser feliç i gaudir de la vida.