La trajectòria de l’escola s’inicia l’any  1966. L’escola comença com un projecte petit, impulsat per un grup de tres mestres i amb molt pocs alumnes. La seva intenció era oferir  una  alternativa a l’escola franquista amb una nova oferta per a la ciutat de Vic: una escola mixta, catalana i laica.

Quan comença a fer-se gran es converteix en cooperativa i es compren terrenys per construir l’edifici actual que s’inaugura el 1977.

 

 

 

 

Amb l’acabament del franquisme i la activació de l’escola pública catalana, l’escola s’adhereix al Col·lectiu d’Escoles per a l’Escola Pública Catalana (CEPEPC) amb la intenció d’esdevenir centre de titularitat pública.

Al 1988 s’enceta el primer curs com a escola pública, tot integrant els alumnes i mestres de l’Escola Sant Albert que també forma part del CEPEPC.

Més endavant, a l’any 2000 es completa el procés de la fusió amb l’escola Balmes de Vic. Per tant, es tornen a ampliar les instal·lacions i augmenta considerablement el nombre d’alumnes i docents.

Des de llavors l’escola ha anat creixent. S’han ampliat espais (aules noves, aula de ciències, menjador…) s’han fet obres de millora, s’ha ampliat la plantilla de docents, personal administratiu i de serveis i ha augmentat considerablement el nombre de famílies que opten per portar els seus fills a l’Andersen.

Els successius equips directius han treballat i treballen per mantenir la línia encetada fa més de 50 anys, adaptant-se a les noves necessitats i tendències educatives actuals.