Els serveis escolars són supervisats pel Consell Escolar. D’aquesta manera hi ha un compromís per part de tots els estaments de la comunitat educativa perquè funcionin bé, i al mateix temps, es vinculen estretament amb la globalitat de l’Escola per tal de garantir els principis del Projecte Educatiu.  El Consell Escolar fa el seguiment  dels serveis escolars així com de tot el que fa referència a canvis estructurals del seu funcionament.