El menjador de l’escola està gestionat per l’empresa 7 i Tria.  Els menús s’elaboren amb l’acord de l’empresa i l’escola, de manera que l’equip  directiu i la comissió de menjador van vetllant contínuament perquè els menús siguin el màxim d’equilibrats i la qualitat dels aliments vagin millorant.

Els àpats es cuinen íntegrament a lla nostra cuina i s’intenta que els productes siguin de proximitat i, sempre que es pugui, ecològics. Els menús són variats i equilibrats i es procura que tots els alumnes mengin tot tipus d’aliments i que l’estona de menjador sigui agradable i el màxim d’educativa.

Abans de dinar, els alumnes de Cicle Mitjà i Superior fan tallers extraescolars diversos.

MENÚS