Per la situació de la nostra escola, cal facilitar a les famílies el trasllat dels alumnes fins al centre. El Consell Escolar té contractat un servei de transport escolar a les diferents hores d’entrada i sortida del centre.
Al matí, al migdia i a la tarda hi ha diversos autocars amb recorreguts diferents que cobreixen la major part de la ciutat. Les parades s’estableixen tenint en compte que hi hagi un mínim d’alumnes i s’aprofita, sempre que es pugui, una parada oficial de l’autobús urbà.
En els autocars sempre hi ha un monitor o monitora per tal que els alumnes utilitzin amb correcció els autocars, per vigilar les entrades i sortides i per facilitar que els alumnes més petits trobin sempre un familiar que els atengui.

Aquí teniu  les parades que fa l’autobús a la ciutat.